Förvärv

Addtech söker kontinuerligt efter bolag att förvärva och för samtal med flera möjliga bolag. Detta verksamhetsår genomfördes 10 förvärv i den kvarvarande verksamheten med tillträde under året. Föregående år genomfördes nio förvärv. Årets förvärv har genomförts inom samtliga affärsområden och är både marknadsmässigt och produktmässigt spridda.

Sedan börsnoteringen 2001 har Addtech genomfört cirka 100 företagsförvärv. Under året har följande förvärv genomförts;

 • Dafine Engineering OY. Den 1 april 2015 förvärvades Dafine Engineering OY till affärsområdet Energy. Dafine är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller utrustningar för kablagetillverkning såsom maskiner, tillbehör och testsystem. Bolaget har fyra anställda och omsätter cirka 2,5 MEUR.
 • Mediplast AB. Den 1 juli förvärvades samtliga aktier i Mediplast AB till det numera utdelade affärsområdet Life Science. Mediplast AB är moderbolag i Mediplastkoncernen och är en ledande nordisk leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolaget har 120 anställda och omsätter cirka 465 MSEK.
 • Fenno Medical OY. Den 1 juli förvärvades genom Mediplast AB samtliga aktier i Fenno Medical OY till, numera utdelade, Life Science. Fenno Medical är en ledande aktör inom medicinteknik på den finska marknaden och marknadsför ett brett sortiment av produkter inom medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial från världsledande leverantörer. Bolaget har 35 anställda och omsätter cirka 20 MEUR.
 • EB Elektro RE AS. Den 10 juli förvärvades EB Elektro RE AS till affärsområdet Energy. EB Elektro är på den norska marknaden en väletablerad producent av elektrotekniska produkter för eldistribution, elektrisk transmission och järnväg samt representerar världsledande agenturer inom sitt produktområde. Bolaget har 20 anställda och omsätter cirka 80 MNOK.
 • CTM Lyng AS. Den 18 augusti förvärvades samtliga aktier i CTM Lyng AS till affärsområdet Energy. CTM Lyng är en väletablerad producent och leverantör av produkter för energieffektivisering samt ljus- och värmestyrningsprodukter (”det smarta huset”) till bygg-och installationsmarknaden i Norge. Bolaget har 55 anställda och omsätter cirka 130 MNOK.
 • Partco OY. Den 1 september förvärvades Partco OY till affärsområdet Components. Partco är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller komponenter inom området elektronik och elektromekanik på den finska marknaden. Bolaget har 10 anställda och omsätter cirka 2 MEUR.
 • RECAB Embedded Computers AB. Den 1 oktober förvärvades RECAB Embedded Computers AB till affärsområdet Components. RECAB utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa inbyggda datorsystem för krävande tillämpningar till OEM-kunder på den nordiska marknaden. Bolaget har 18 anställda och omsätter cirka 100 MSEK. 
 • Kretsteknik Nordic AB. Den 14 oktober förvärvades rörelsen i Kretsteknik Nordic AB till affärsområdet Components. Kretsteknik marknadsför produktionsutrustning och material för montering och lödning av kretskort till elektronikindustrin. Verksamheten omsätter cirka 25 MSEK.
 • Enöque Svenska AB. Den 14 oktober förvärvades Enöque Svenska AB till affärsområdet Energy. Enöque marknadsför produkter för energieffektivisering samt ljus- och värmestyrningsprodukter till bygg och installationsmarknaden i Sverige. Bolaget omsätter cirka 6 MSEK.
 • Powermec AB. Den 13 november förvärvades Powermec AB till affärsområdet Power Solutions. Powermec utvecklar och marknadsför kundanpassade lösningar inom strömförsörjning, elektriska motorer och elektromekaniska komponenter primärt till OEM-kunder. Bolaget har 26 anställda och omsätter cirka 150 MSEK.
 • Goodtech Products AS. Den 1 februari 2016 förvärvades Goodtech Products AS till affärsområdet Components. Goodtech Products levererar produkter, lösningar och tjänster inom området automation till norsk industri och offentlig sektor. Bolaget har 23 anställda och omsätter cirka 85 MNOK.
 • INL Systems AB. Den 1 mars förvärvades INL System AB till affärsområdet Components. INL System, baserat i Köping, är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller ett brett sortiment av produkter för industriell datakommunikation, som routrar och switchar, trådlöst WLAN, fiberkonverterare och molntjänster. Bolaget har två anställda och omsätter cirka 12 MSEK.

Den sammanlagda köpeskillingen exklusive apportemission för årets förvärv uppgick till 716 MSEK.

Förvärven under räkenskapsåret har tillsammans påverkat koncernens nettoomsättning med 270 MSEK, rörelseresultatet med 17 MSEK och periodens resultat efter skatt med 14 MSEK. Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 570 MSEK, rörelseresultatet med cirka 40 MSEK samt periodens resultat efter skatt med cirka 30 MSEK om förvärven hade genomförts 1 april 2015. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv i kvarvarande verksamhet ökat antalet medarbetare med 161.

Senast uppdaterad: 2016-07-01 11:45:23 av charlotte.becker@oxp.se