Om denna årsredovisning

Addtechs årsredovisning publiceras och distribueras endast online på vår hemsida. Du kan dock ladda ner hela eller delar av årsredovisningen som ett pdf-dokument.

För ytterligare information om bolaget hänvisar vi till www.addtech.com.

Årsredovisningen produceras i samarbete med Oxenstierna & Partners och Nordicstation.