Ledning

Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2017.

 • Johan Sjö

  Johan Sjö

  Civilekonom

  Född 1967. Styrelseledamot, verkställande direktör och koncernchef. Anställd i koncernen sedan 2007. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AddLife och styrelseledamot i Bergman & Beving Holding. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS och Alfred Berg/ABN Amro. Aktieinnehav: 10 080 A-aktier och 208 786 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 99 150 aktier.

 • Christina Kassberg

  Christina Kassberg

  Ekonomie kandidatexamen

  Född 1968. Ekonomidirektör. Anställd i koncernen sedan 2016. Tidigare arbetslivserfarenhet: CFO Stim, EVP Finance and Administration Medivir, controller Medivir, revisor Öhrling PricewaterhouseCoopers. Aktieinnehav (inkl. närstående): 1 600 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 30 000 aktier.

 • Anders Claeson

  Anders Claeson

  Civilingenjör

  Född 1956. Vice verkställande direktör och affärsområdeschef Components. Anställd i koncernen sedan 1982. Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Bergman & Beving. Aktieinnehav: 271 785 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 91 500 aktier.

 • Hans Andersén

  Hans Andersén

  Elkraftingenjör

  Född 1961. Affärsområdeschef Energy. Anställd i koncernen sedan 2006. Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och ägare AB Gevea samt affärsenhetschef Energy Supply. Aktieinnehav: 61 835 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 76 125 aktier.

 • Johan Dyberg

  Johan Dyberg

  Civilingenjör

  Född 1967. Affärsområdeschef Industrial Process. Anställd i koncernen sedan 2012. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom så väl entreprenörsdrivna mindre bolag som större tjänste- och produktbolag inklusive Electrolux och Husqvarna. Aktieinnehav: 28 218 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 76 125 aktier.

 • Niklas Stenberg

  Niklas Stenberg

  Jur kand

  Född 1974. Affärsområdeschef Power Solutions. Anställd i koncernen sedan 2010. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS, dessförinnan advokat. Aktieinnehav: 14 000 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 61 125 aktier.

Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:08 av charlotte.becker@oxp.se