Utdelning och förändrad utdelningspolicy

Addtechs utdelningspolicy innebär en målsättning att föreslå en utdelning som överstiger 50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i augusti 2017 en utdelning om 3,50 SEK per aktie (3,25 inklusive AddLife). Utdelningen motsvarar totalt 234 MSEK (218). Årets föreslagna utdelning motsvarar en utdelningsandel som överstiger 50 procent.

Addtech har en framgångsrik historik av att göra förvärv. Det finns fortsatt goda möjligheter att göra förvärv med bra avkastning vilket gynnar Addtechs aktieägare så därför har styrelsen i Addtech beslutat om en förändrad utdelningspolicy. Den nya policyn innebär en målsättning att föreslå en utdelning som överstiger 30 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Vid förslag till utdelning beaktas koncernens eget kapital, långsiktiga finansierings- och investeringsbehov, tillväxtplaner och andra faktorer som bolagets styrelse anser vara av betydelse.

Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:04 av charlotte.becker@oxp.se