Affärsområden

Indelningen i affärsområden speglar Addtechs interna organisation och rapportsystem. Som rörelsesegment redovisar Addtech sina affärsområden. Addtech är organiserat i följande fyra affärsområden: Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions. För ytterligare information om koncernens rörelsesegment se vidare not 5.

Dynamisk graf: Omsättning per affärsområde

Components

Components nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 16 procent till 2 355 MSEK (2 029) och EBITA ökade med 25 procent till 187 MSEK (149).

Energy

Energys nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 22 procent till 1 807 MSEK (1 487) och EBITA ökade med 50 procent till 225 MSEK (149). 

Industrial Process

Industrial Process nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 11 procent till 1 585 MSEK (1 423) och EBITA ökade med 9 procent till 125 MSEK (116).  

Power Solutions

Power Solutions nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 17 procent till 1 439 MSEK (1 226) och EBITA ökade med 38 procent till 187 MSEK (136).

Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:14 av charlotte.becker@oxp.se