Förvärv

Addtech söker kontinuerligt efter bolag att förvärva och för samtal med flera möjliga bolag. Detta verksamhetsår genomfördes tio förvärv med tillträde under året. Föregående år genomfördes tio förvärv. Årets förvärv har genomförts inom samtliga affärsområden och är både marknadsmässigt och produktmässigt spridda.

Sedan börsnoteringen 2001 har Addtech genomfört cirka 80 företagsförvärv. Under året har följande förvärv genomförts;

  • Sammet Dampers Oy. Den 1 april förvärvades Sammet Dampers Oy till affärsområdet Industrial Process. Sammet Dampers är en ledande utvecklare och leverantör av industrispjäll i Norra Europa. Bolaget omsätter cirka 5 MEUR och har 12 anställda.
  • Poryan China Company Ltd. Den 5 april förvärvades Poryan China Company Ltd till affärsområdet Power Solutions. Poryan China Company Ltd marknadsför kundanpassade komponentlösningar och delsystem inom avsäkring primärt till tåg- och signalmarknaden i Kina. Bolaget omsätter cirka 50 MSEK och har 22 anställda.

  • ETS Cable Components. Den 5 april förvärvades ETS Cable Components till affärsområdet Energy. ETS Cable Components levererar produkter, lösningar och tjänster inom området kabeltillbehör för kraftkabelinstallation såsom kabelfästen, kabelförskruvningar, kabelskor, kabelskyddsslang, buntband och kabelverktyg för i huvudsak den engelska marknaden. Bolaget omsätter cirka 8,5 MGBP och har 35 anställda.
  • Elektro-Tukku Oy. Den 2 maj förvärvades 100 procent av aktierna i Elektro-Tukku Oy, Finland, till affärsområdet Components. Elektro-Tukku Oy säljer mät- och styrinstrument till industri, OEM och offentlig sektor. Bolaget omsätter ca 8 MSEK och har tre anställda. Verksamheten kommer att ingå i ett befintligt bolag.
  • Penlink AB. Den 3 oktober förvärvades Penlink AB till affärsområdet Components. Penlink levererar komponenter och lösningar inom områdena roterande överföring samt elektrooptik. Bolaget har fem anställda och omsätter cirka 25 MSEK.
  • Itek AS. Den 9 november förvärvades Itek AS till affärsområdet Industrial Process. Itek är en ledande leverantör i Norge av energieffektiva lösningar och system för ren luft, processkylning och dammavskiljning. Bolaget omsätter cirka 60 MNOK och har 13 anställda.

  • Carmac Inc. Den 12 december förvärvades inkråmet i Carmac Inc till affärsområdet Power Solutions. Carmac tillhandahåller förarstolar och tillbehör mot återförsäljare och mindre OEM. Genom inkråmet tillförs cirka 1 MUSD i omsättning och två anställda.
  • Sensor Control Nordic AB och Sensor ECS AB. Den 2 januari 2017 förvärvades Sensor Control Nordic AB och Sensor ECS AB, Sverige, till affärsområdet Components. Sensorbolagen levererar komponenter och lösningar inom områdena sensor, styrning, kontroll och drivning. Bolagen omsätter cirka 160 MSEK och har 30 anställda.
  • Vallentin Elektronik A/S. Den 2 januari 2017 förvärvades Vallentin Elektronik A/S, Danmark, till affärsområdet Components. Vallentin är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller termiska lösningar för OEM-inbyggnad inom området elektronik. Bolaget omsätter cirka 15 MDKK och har fyra anställda.
  • Ex-Tekniikka Oy. Den 1 mars 2017 förvärvades Ex-Tekniikka Oy, Finland, till affärsområdet Components. Ex-Tekniikka Oy är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller Ex-produkter för OEM-inbyggnad samt processindustri. Bolaget omsätter cirka 2 MEUR och har tre anställda.

Den sammanlagda initiala köpeskillingen för årets förvärv uppgick till 457 MSEK, inklusive likvida medel i de förvärvade verksamheterna om 141 MSEK.

Om samtliga förvärv hade genomförts 1 april 2016 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 528 MSEK, rörelseresultatet med cirka 55 MSEK samt periodens resultat efter skatt med cirka 39 MSEK. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 129. 

Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:06 av charlotte.becker@oxp.se