Kort om Addtech

VI TILLFÖR VÄRDE

Addtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns inom främst tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 120 självständiga dotterbolag i 20 länder med cirka 2 200 anställda. Bolagen är verksamma under egna varumärken. Koncernens försäljning uppgår till drygt 7 miljarder och består till hälften av standardprodukter och till hälften av kundanpassade produkter och lösningar. Addtech skapar optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Addtechs del av värdekedjan

Addtechs aktieägarvärde drivs av:

  • 120 dotterbolags förmåga att skapa vinsttillväxt
  • Bolagsstyrning som får bolagen att nå ännu bättre resultat och utveckling
  • Förvärv som tillför nya medarbetare, kunder och leverantörer
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:02 av charlotte.becker@oxp.se