banner

Ledning

Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2018.

 • Johan Sjö

  Johan Sjö

  Ekonomie magisterexamen

  Född 1967. Styrelseledamot, verkställande direktör och koncernchef. Anställd i koncernen sedan 2007. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AddLife och OptiGroup samt styrelseledamot i Bergman & Beving. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i Bergman & Beving och Alfred Berg/ABN Amro. Aktieinnehav: 10 080 A-aktier och 212 136 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 87 750 aktier (inkl. närstående).

 • Malin Enarson*

  Malin Enarson*

  Ekonomie magisterexamen

  Född 1973. Anställd i koncernen sedan 2004. Tidigare arbetslivserfarenhet: Business Controller Addtech Power Solutions. Flertalet roller inom ekonomi på Addtech. Revisor Mazars (SET) Revisionsbyrå. Aktieinnehav 0 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 13 900 aktier (inkl. närstående). * Malin Enarson tillträdde som Ekonomidirektör den 31 maj 2018, efter räkenskapsårets utgång. Ekonomidirektör under 2017/2018 var Christina Kassberg.

 • Patrik Klerck

  Patrik Klerck

  Elektronikingenjör

  Född 1969. Affärsområdeschef Components. Anställd i koncernen sedan 1995. Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Addtech samt Bergman & Beving. Aktieinnehav: 10 523 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 36 000 aktier (inkl. närstående).

 • Hans Andersén

  Hans Andersén

  Elkraftingenjör

  Född 1961. Affärsområdeschef Energy. Anställd i koncernen sedan 2006. Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och ägare AB Gevea samt affärsenhetschef Energy Supply. Aktieinnehav: 75 504 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 64 500 aktier (inkl. närstående).

 • Anders Claeson

  Anders Claeson

  Civilingenjör

  Född 1956. Civilingenjör. Vice verkställande direktör och affärsområdeschef Industrial Process. Anställd i koncernen sedan 1982. Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Bergman & Beving. Aktieinnehav: 308 685 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 78 000 aktier (inkl. närstående).

 • Niklas Stenberg

  Niklas Stenberg

  Jur kand

  Född 1974. Affärsområdeschef Power Solutions Anställd i koncernen sedan 2010. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i Bergman & Beving, dessförinnan advokat. Aktieinnehav: 20 734 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 63 000 aktier (inkl. närstående).

Senast uppdaterad: 2018-07-02 12:02:31 av alexander.paziraei@oxp.se