banner

Styrelse

Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2018.

 • Anders Börjesson

  Anders Börjesson

  Civilekonom

  Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bergman & Beving, Lagercrantz Group och Tisenhult-gruppen, styrelseledamot i ett antal bolag inom Tisenhult-gruppen. Tidigare arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD i Bergman & Beving. Aktieinnehav: 1 500 948 A-aktier och 121 500 B-aktier (inkl. närstående).

 • Eva Elmstedt

  Eva Elmstedt

  Kandidatexamen i Nationalekonomi och Datavetenskap

  Född 1960. Styrelseledamot sedan 2005. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Proact IT Group, styrelseledamot i Gunnebo, Axiell, Thule och Arjo. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom bl.a. Nokia Networks, Ericsson samt mobiloperatören 3. Aktieinnehav: 28 489 B-aktier (inkl. närstående).

 • Kenth Eriksson

  Kenth Eriksson

  Civilingenjör och Civilekonom

  Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Concentric, styrelseledamot i Technology Nexus. Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Tradimus och ledande befattningar i Electrolux. Partner i Athanase Industrial Partner. Aktieinnehav: 22 502 B-aktier (inkl. närstående).

 • Henrik Hedelius

  Henrik Hedelius

  Civilekonom

  Född 1966. Styrelseledamot sedan 2017. Senior medarbetare ABG Sundal Collier Corporate Finance. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving. Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot Bergman & Beving, Mannerheim Invest, Vinovo, Team Sportia och Mind Industrial Group. Ledande befattningar inom Jarl Securities, Storebrand Kapitalförvaltning, Swedbank och ABN Amro. Aktieinnehav: 9 900 B-aktier (inkl. närstående).

 • Ulf Mattsson

  Ulf Mattsson

  Civilekonom

  Född 1964. Styrelseledamot sedan 2012. Senior Advisor åt EQT samt PJT Partners. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Eltel, VaccinDirekt och Lideta, styrelseledamot i Oras Invest Oy och Priveq V. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tarkett, VD i Domco, Mölnlycke Health Care, Capio och Gambro. Aktieinnehav: 8 000 B-aktier (inkl. närstående).

 • Malin Nordesjö

  Malin Nordesjö

  Civilekonom

  Född 1976. Ledamot sedan 2015. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Boomerang Sweden, Expando Electronics och Futuraskolan, styrelseledamot i Bergman & Beving Holding och Tisenhult-gruppen. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tisenhult-gruppen och Tritech Technology. Aktieinnehav: 19 502 B-aktier (inkl. närstående).

 • Johan Sjö

  Johan Sjö

  Civilekonom

  Född 1967. Verkställande direktör och koncernchef. Styrelseledamot sedan 2008. Anställd i koncernen sedan 2007. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AddLife och OptiGroup, styrelseledamot i Bergman & Beving. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i Bergman & Beving, dessförinnan Alfred Berg/ABN Amro. Aktieinnehav: 10 080 A-aktier, 212 136 B-aktier samt köpoptioner motsvarande 87 750 aktier (inkl. närstående).

Senast uppdaterad: 2018-07-02 11:58:12 av alexander.paziraei@oxp.se