Utdelning

Addtechs utdelningspolicy innebär en målsättning att föreslå en utdelning som överstiger 30 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Vid förslag till utdelning beaktas koncernens eget kapital, långsiktiga finansierings- och investeringsbehov, tillväxtplaner och andra faktorer som bolagets styrelse anser vara av betydelse. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i augusti 2018 en utdelning om 4,00 SEK per aktie (3,50). Utdelningen motsvarar totalt 268 MSEK (235) vilket motsvarar en utdelningsandel om 52 (55) procent.

Senast uppdaterad: 2018-07-10 11:00:08 av alexander.paziraei@oxp.se