Affärsområden

Indelningen i affärsområden speglar Addtechs interna organisation och rapportsystem. Som rörelsesegment redovisar Addtech sina affärsområden. Addtech är organiserat i följande fyra affärsområden: Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions. För ytterligare information om koncernens rörelsesegment se vidare not 5.

Dynamisk graf: Omsättning per affärsområde

Components

Components nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 27 procent till 3 001 MSEK (2 355) och EBITA ökade med 52 procent till 284 MSEK (187).

Energy

Energys nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 2 procent till 1 846 MSEK (1 807) och EBITA uppgick till 215 MSEK (225).

Industrial Process

Industrial Process nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 6 procent till 1 677 MSEK (1 585) och EBITA ökade med 14 procent till 142 MSEK (125).

Power Solutions

Power Solutions nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 5 procent till 1 510 MSEK (1 439) och EBITA ökade med 6 procent till 198 MSEK (187).

Senast uppdaterad: 2018-06-21 12:36:59 av charlotte.becker@oxp.se