Förvärv

Addtech söker kontinuerligt efter bolag att förvärva och för samtal med flera möjliga bolag. Detta verksamhetsår genomfördes elva förvärv med tillträde under året. Föregående år genomfördes tio förvärv. Årets förvärv har genomförts inom samtliga affärsområden och är både marknadsmässigt och produktmässigt spridda.

Sedan börsnoteringen 2001 har Addtech genomfört cirka 90 företagsförvärv. Under året har följande förvärv genomförts;

 • Dovitech A/S. Den 3 april 2017 förvärvades Dovitech A/S, Danmark, till affärsområdet Components. Dovitech levererar induktiva speciallösningar samt elektromekaniska- och automationskomponenter. Bolaget omsätter cirka 80 MDKK och har fem medarbetare.

 • Craig & Derricott Holdings Ltd. Den 6 april 2017 förvärvades Craig & Derricott Holdings Ltd, Storbritannien, till affärsområdet Power Solutions. Craig & Derricott utvecklar, tillverkar och marknadsför robusta lågspänningsapparater och delsystem för marknader i Storbritannien, Europa och Mellanöstern. Bolaget omsätter cirka 10 MGBP och har 90 medarbetare.

 • Altitech A/S. Den 2 juni 2017 förvärvades Altitech A/S, Danmark, till affärsområdet Components. Altitech är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller specialtillverkade maskinstativ och skydd samt automationslösningar till danska industriföretag. Bolaget omsätter cirka 10 MDKK och har fem medarbetare. Verksamheten ingår nu i ett befintligt bolag.

 • Mobile Control Systems-bolagen. Den 9 oktober 2017 förvärvades Mobile Control Systems-bolagen, Belgien, till affärsområdet Power Solutions. Mobile Control Systems utvecklar och levererar elektroniska gas- och transmission-reglage samt sensorer för styrning av motorhastigheter mot främst OEM-kunder inom segmentet entreprenadmaskiner och bussar. Bolagen omsätter cirka 5 MEUR och har 17 medarbetare.

 • Ingenjörsfirma Pulsteknik AB. Den 1 november 2017 förvärvades Ingenjörsfirma Pulsteknik AB, Sverige, till affärsområdet Components. Pulsteknik levererar komponenter och lösningar inom områdena sensor, styrning och kontroll. Verksamheten är främst riktad mot den nordiska OEM- och automationsindustrin. Bolaget omsätter cirka 50 MSEK och har tio medarbetare.

 • Sensor ECS A/S. Den 7 november 2017 förvärvades Sensor ECS A/S, Danmark, till affärsområdet Components. Sensor ECS levererar inbyggda industri- och sjukhusdatorer. Verksamheten är främst riktad mot den nordiska OEM-industrin samt sjukvård. Bolaget omsätter cirka 120 MDKK och har nio medarbetare.

 • Fintronic Oy. Den 1 december 2017 förvärvades rörelsen i Fintronic Oy, Finland, till affärsområdet Components för att ingå i ett befintligt bolag. Rörelsen i Fintronic omsätter cirka 7 MSEK och har en medarbetare.

 • STIGAB Stig Ödlund AB. Den 1 december 2017 förvärvades STIGAB Stig Ödlund AB, Sverige, inklusive dotterbolag i Finland, till affärsområdet Components. STIGAB levererar komponenter och lösningar inom områdena joysticks, sensorer, strömställare och andra elektromekaniska komponenter. Verksamheten är främst riktad mot den nordiska OEM-industrin. Bolaget omsätter cirka 115 MSEK och har tolv medarbetare.

 • Finn-Jiit Oy. Den 2 januari 2018 förvärvades Finn-Jiit Oy, Finland, till affärsområdet Components. Finn-Jiit levererar kundanpassade delsystemlösningar inom områdena maskinkomponenter och flödesteknik. Verksamheten är främst riktad mot nordisk OEM-industri. Bolaget omsätter cirka 4 MEUR och har tio medarbetare.

 • 2 Wave Systems AB. Den 2 januari 2018 förvärvades 2 Wave Systems AB, Sverige, till affärsområdet Components för att ingå i ett befintligt bolag. 2 Wave Systems erbjuder bland annat testinstrument för fiber och koppar och har främst installatörer, telekombolag och nätägare som kunder. Bolaget omsätter cirka 16 MSEK och har två medarbetare.

 • IPAS AS. Den 3 januari 2018 förvärvades IPAS AS, Norge, till affärsområdet Energy. IPAS är en väletablerad leverantör av produkter och lösningar inom professionell belysning i Norge. Bolaget är etablerat som leverantör inom segmenten industriarmaturer, utomhusbelysning och inomhusbelysning. Produkterna säljs till installatörer, elgrossister, industri och kommuner. Bolaget omsätter cirka 40 MNOK och har tio medarbetare. 

Den sammanlagda initiala köpeskillingen för årets förvärv uppgick till 498 MSEK, inklusive likvida medel i de förvärvade verksamheterna om 50 MSEK.

Om samtliga förvärv under räkenskapsåret hade genomförts 1 april 2017 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 700 MSEK, rörelseresultat med 62 MSEK och periodens resultat efter skatt med 47 MSEK. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv och avyttringen netto ökat antalet medarbetare med 155.

avyttringar

 • Batteriunion i Järfälla AB. Den 12 juni 2017 avyttrades Batteriunion i Järfälla AB vilket varit en del av affärsområdet Power Solutions. Bolaget har en årsomsättning på cirka 140 MSEK och har 16 medarbetare.

Senast uppdaterad: 2018-07-06 15:57:36 av emelie.frankendal@oxp.se