Om denna årsredovisning

Årsredovisningen beskriver Addtechs verksamhet och finansiella resultat 2017/2018 och inkluderar en Bolagsstyrningsrapport och Hållbarhetsrapport. Den legala årsredovisningen omfattar sidorna 22-31 samt 35-96 i PDF-dokumentet, som kan laddas ner från denna sajt. På den här webbsidan motsvarar detta innehållet under menyerna Förvaltningsberättelse, Räkenskaper samt Verksamheteh/Hållbarhetsrapport. Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande belopp föregående år. Den lagstadgade Hållbarhetsrapporten enligt ÅRL återfinns på sidorna 22-31 och 38-40 i PDF-dokumentet, som kan laddas ner från denna sajt. På den här webbsidan motsvaras detta av innehållet under menyn Verksamheten/Hållbarhet samt delar av Förvaltningsberättelse.

Addtechs årsredovisning publiceras och distribueras endast online. Hela eller delar av årsredovisningen kan dock laddas ned som ett pdf-dokument. Skulle innehållet i denna webb-version av Addtechs Årsredovisning 2017/2018 skilja sig i förhållande till den nedladdningsbara PDF-versionen gäller PDF-dokumentet.

För ytterligare information om bolaget hänvisar vi till www.addtech.se.

Årsredovisningen produceras i samarbete med Oxenstierna & Partners.