Förändringar i moderbolagets eget kapital

Ladda ned Excel

  Bundet eget kapital Fritt eget kapital  
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2017-04-01 51 18 726 795
Årets resultat 181 181
Årets totalresultat 181 181
Utdelning -235 -235
Utfärdade köpoptioner 3 3
Inlösta köpoptioner 33 33
Återköpta köpoptioner -5 -5
Återköp av egna aktier -31 -31
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2018-03-31 51 18 672 741
         
         
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2016-04-01 51 18 767 836
Årets resultat 210 210
Årets totalresultat 210 210
Utdelning -218 -218
Utdelning av AddLife -5 -5
Utfärdade köpoptioner 4 4
Inlösta köpoptioner 14 14
Återköpta köpoptioner -6 -6
Återköp av egna aktier -40 -40
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2017-03-31 51 18 726 795
         
Kommentarer till eget kapital se not 20.
Senast uppdaterad: 2018-06-04 10:53:52 av alexander.paziraei@oxp.se