Not 10 Rörelsens kostnader

Ladda ned Excel

Koncernen 2017/2018 2016/2017
Handelsvaror, råvaror och förnödenheter 4 921 4 379
Personalkostnader 1 548 1 424
Avskrivningar 180 151
Nedskrivningar av lager 9 13
Nedskrivningar av osäkra kundfordringar 6 4
Övriga rörelsekostnader 718 653
Totalt 7 382 6 624