Not 4 Nettoomsättning per intäktsslag

Ladda ned Excel

Koncernen 2017/2018 2016/2017
OEM    
Komponenter 4 732 4 086
Produkter för slutanvändning    
Komponenter 2 667 2 502
Maskiner/instrument 379 345
Material 168 170
Tjänster/service 76 75
Totalt 8 022 7 178
OEM-komponenter byggs in i den produkt som Addtechs kund producerar. OEM står för Original Equipment Manufacturer. Produkter för slutanvändning är övrig användning. Beträffande övriga intäktsslag redovisas utdelningar och ränteintäkter bland finansiella poster, se not 11.

Ladda ned Excel

Components 2017/2018 2016/2017
OEM    
Komponenter 2 300 1 731
Produkter för slutanvändning    
Komponenter 569 480
Maskiner/instrument 70 74
Material 44 52
Tjänster/service 18 18
Totalt 3 001 2 355
Energy 2017/2018 2016/2017
OEM    
Komponenter 685 665
Produkter för slutanvändning    
Komponenter 1 064 1 058
Maskiner/instrument 72 62
Material 19 17
Tjänster/service 6 5
Totalt 1 846 1 807
Industrial Process 2017/2018 2016/2017
OEM    
Komponenter 662 621
Produkter för slutanvändning    
Komponenter 635 623
Maskiner/instrument 236 206
Material 95 88
Tjänster/service 49 47
Totalt 1 677 1 585
Power Solutions 2017/2018 2016/2017
OEM    
Komponenter 1 096 1 084
Produkter för slutanvändning    
Komponenter 395 335
Maskiner/instrument 3 2
Material 13 13
Tjänster/service 3 5
Totalt 1 510 1 439