Not 8 Avskrivningar

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
Avskrivningar per funktion 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017
Kostnad för sålda varor -22 -20 0
Försäljningskostnader -148 -121 0
Administrationskostnader -10 -10 -1 -1
Totalt -180 -151 -1 -1
  Koncernen Moderbolaget
Avskrivningar per tillgångsslag 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017
Immateriella tillgångar -137 -112 0 0
Byggnader och mark -4 -3 0
Inredning i annans fastighet -2 -2 -1 -1
Maskiner -15 -14 0
Inventarier -22 -20 0 0
Totalt -180 -151 -1 -1