Innehav per kategori

  2017/2018 2016/2017
Antal aktieägare Kapitalandel, % Antal aktieägare Kapitalandel, %
Svenska ägare 4 993 65 4 514 71
Utländska ägare 334 35 277 29
Summa 5 327 100 4 791 100
         
Juridiska personer 552 77 519 77
Fysiska personer 4 775 23 4 272 23
Summa 5 327 100 4 791 100
Senast uppdaterad: 2018-06-28 14:54:51 av alexander.paziraei@oxp.se