Nyckeltal

2017/2018   2016/2017 2015/2016
Resultat per aktie före utspädning, SEK 7,70 6,60 4,85
Eget kapital per aktie, SEK 31,10 25,45 22,10
P/E-tal 22 23 23
Aktieutdelning, SEK 4,00  1) 3,50 3,25
Utdelningsandel, % 52 55 55
Direktavkastning, % 2,4 2,4 2,9
Sista betalkurs, SEK 168,00 148,50 112,00
Kurs/eget kapital, ggr 5,4 5,8 5,1
Börsvärde, MSEK 10 915 9 647 7 276
Genomsnittligt antal utestående aktier 66 949 710 66 823 990 66 703 379
Antal utestående aktier vid årets slut 66 992 351  2) 66 823 775 66 958 496
Antal aktieägare vid årets slut 5 327 4 791 4 266
 1) Styrelsens förslag till utdelning.
 2) Skillnaden mellan totalt antal aktier och utestående aktier är de av Addtech återköpta aktierna,
1 206 145 B-aktier per 31 mars 2018.
Senast uppdaterad: 2018-06-28 14:53:42 av alexander.paziraei@oxp.se