Största ägarna i Addtech 2018-03-31

      Andel i procent av  
Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster  
Anders Börjesson (inkl. närstående) 1 500 948 121 500 2,4 15,6  
Tom Hedelius 1 447 776 16 200 2,1 14,9  
Swedbank Robur Fonder   6 420 560 9,4 6,6  
Lannebo Fonder   5 693 146 8,3 5,9  
SEB Investment Management   4 932 128 7,2 5,1  
Livförsäkringsbolaget Skandia   2 619 600 3,8 2,7  
State Street Bank And Trust Client   2 033 558 3,0 2,1  
Odin Fonder Sverige   1 900 633 2,9 1,9  
State Street Bank And Trust Com. Boston   1 831 218 2,7 1,9  
Handelsbankens Fonder   1 808 575 2,7 1,8  
Sandrew AB   1 800 000 2,6 1,8  
Familjen Säve 60 000 1 190 000 1,8 1,8  
JP Morgan Bank Luxembourg S.A.   1 760 912 2,6 1,8  
SSB Client Omnibus AC   1 679 514 2,5 1,7  
Odin Fonder Norden   1 530 000 2,2 1,6  
Totalt 15 största ägarna 3) 3 008 724 35 337 544 56,2 67,2  
 3) Andel procent av kapital och röster är beräknad inklusive de aktier som innehas av Addtech AB.  

  

Senast uppdaterad: 2018-07-08 10:54:57 av anna.oxenstierna@oxp.se