Organisation

FRAMGÅNGSrika entreprenörsbolag i stor skala

Addtech har cirka 2 300 medarbetare i cirka 120 självständiga dotterbolag. Frihet under ansvar är den grundläggande princip som genomsyrar Addtechs decentraliserade organisation eftersom vi är övertygade om att de bästa affärsbesluten fattas nära kunden och marknaden.

ORGANISATION SOM FRÄMJAR EFFEKTIVITET OCH UTVECKLING

Addtech arbetar aktivt med att utnyttja organisationen så effektivt som möjligt och bolagen samarbetar i olika grad med sina systerbolag. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden: Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions. Affärsområdena består av ett flertal affärsenheter, motsvarande olika marknadssegment. Affärsenheternas syfte är att identifiera och tillvarata utveckling och nya affärsmöjligheter inom respektive marknadssegment, samt att skapa ett utbyte mellan dotterbolagen. Affärsenheterna utgör därmed grunden för Addtechs strategi där framgångsfaktorerna bygger på att kombinera det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet.

STÖD I DOTTERBOLAGENS UTVECKLING

Dotterbolagens självständighet är viktig för att behålla och rekrytera duktiga medarbetare och entreprenörer. Addtech detaljstyr inte bolagen utan utövar istället ett aktivt ägarskap genom styrelsearbete och ekonomiuppföljning. Varje dotterbolag har goda möjligheter att växa och utveckla sin verksamhet både med stöd av sin styrelse och genom en rad koncerngemensamma verktyg. Koncernverktygen finns inom områden som bidrar till dotterbolagens effektivitet och lönsamhet såsom juridik, ekonomi, utbildning, kvalitet, hållbarhet och IT-system samt ramavtal för inköp av tjänster.

MARKNADSLEDANDE INOM VÄL UTVALDA NISCHER

Den gemensamma nämnaren mellan dotterbolagens affärsidéer är att de marknadsför och säljer tekniska produkter och lösningar inom utvalda nischer. Oavsett om dotterbolagen bedriver teknikhandel eller har egen produktion är man en teknikpartner och specialist som hjälper kunderna att hitta rätt efter sina unika behov. Dotterbolagens tekniska kompetens, långsiktiga kundrelationer och ingående förståelse för kundernas verksamheter har skapat samarbeten med ett stort antal världsledande företag.

Senast uppdaterad: 2018-07-09 23:55:58 av alexander.paziraei@oxp.se