Vår roll i samhället

Addtech skapar värde även på samhällsnivå. Vi skapar arbetstillfällen, vidareutvecklar konkurrenskraften och bidrar med skatteinbetalningar. Våra produkter och tekniska lösningar kan också bidra till minskad negativ miljöpåverkan.

Bolagen inom Addtech har en stark lokal förankring och verksamheterna finns ofta på mindre orter. Vid förvärv strävar vi därför efter att stanna kvar och ta vara på samt utveckla den kompetens som finns. Vi vill bidra till att stärka de samhällen vi verkar i genom ett livskraftigt och långsiktigt företagande. Vi strävar efter att rekrytera nya medarbetare lokalt och erbjuda arbetstillfällen till unga. Genom en aktiv och konstruktiv dialog med det lokala samhället vill vi skapa förutsättningar för att växa lokalt.

Skatter

Genom arbetsgivaravgifter och skatter är vi med och bidrar till vår gemensamma välfärd. I samtliga länder där vi bedriver verksamhet ska respektive lands skattelagar och skatteregler följas.

Mål inom socialt värdeskapande

Addtech ska vara en arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas. För att upprätthålla vårt goda anseende ska vi i samtliga åtaganden hålla hög kvalitet och hög etisk nivå.

För att uppnå detta strävar vi efter att:

  • ha branschens mest nöjda medarbetare
  • vara en arbetsplats som främjar mångfald och jämställdhet
  • inga medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av arbetet
  • alla medarbetare, verksamheter och leverantörer ska följa vår uppförandekod
  • årligen öka andelen leverantörer som genomgått vår leverantörsutvärdering
Senast uppdaterad: 2018-07-08 18:02:35 av alexander.paziraei@oxp.se