banner

Våra affärsområden

Components

Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar och industriell IT. Kunderna finns främst inom nordisk tillverkningsindustri.

Verksamhet

Components fokuserar på teknikhandel med komponenter och för komplexa behov tillhandahålls lösningar som kan bestå av en kombination av komponenter och delsystem. Bolagen inom affärsområdet strävar efter att öka mervärdet i sitt erbjudande. Ofta kundanpassas produkter och lösningar i nära samarbete med kund och leverantör.

MARKNAD

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Norden. Lokal förankring och hög teknisk kompetens ger bolagen konkurrensfördelar i respektive nischmarknad. Stora kundsegment är OEM-applikationer inom verkstadsindustri, energi, elektronikindustri och specialfordon. Efterfrågan följer tillverkningsindustrins utveckling. Konkurrensen är hård för standardprodukter i stora volymer. I segment med mellanstora volymer, där vårt fokus ligger, prioriteras service, kundanpassning och leveranskapacitet. Långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer är avgörande och något som prioriteras.

Dynamisk graf: Omsättning per geografisk marknad
Dynamisk graf: Omsättning per kundsegment

UTVECKLING UNDER 2017/2018

   

God organisk försäljningsökning i kombination med flertalet genomförda förvärv har gett en stark vinsttillväxt och en fortsatt bra utveckling av rörelsemarginalen. För våra verksamheter i Sverige, Danmark och Finland har efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag varit fortsatt mycket hög. Vi upplevde en god efterfrågan från de flesta stora kundsegment som maskintillverkare, elektronik, specialfordon och vindkraft. I Norge var vår försäljning sammantaget stabil och vi börjar se tecken på ökad aktivitet, från en mycket låg nivå, inom kundsegmentet olja & gas. Ett område som gått speciellt bra under året är försäljning till bolag verksamma inom vindkraft.

 
Nyckeltal 2017/2018 2016/2017
Nettoomsättning, MSEK 3 001 2 355
EBITA, MSEK 284 187
EBITA-marginal % 9,5 8,0
R/RK, % 50 42
Medelantal medarbetare 619 561
Förvärvad årsomsättning* 498 233
     
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

 

 

Senast uppdaterad: 2018-07-03 19:05:49 av anna.oxenstierna@oxp.se