banner

Våra affärsområden

Energy

Energy marknadsför och säljer produkter för transmission och distribution av el samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns främst inom energi-och elinstallationsmarknaden.

VERKSAMHET

Energy fokuserar på marknaderna för elkraftdistribution och elinstallation samt produkter och lösningar inom elsäkerhet, energieffektiviseringar och förbindningsteknik. Bolagen genomför anpassning av standardkomponenter och tillhandahåller lösningar för produkter främst inom elkraftöverföring.

MARKNAD

Affärsområdets bolag har ledande marknadspositioner i sina respektive nischer inom elkraftsprodukter, elinstallation och elsäkerhet. Ett flertal bolag har förutom handel även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken. Efterfrågan inom energimarknaden är relativt stabil och påverkas av elnätbolagens investeringstakt. Energys dotterbolag erbjuder även eftermarknadstjänster som utbildning, service och support, vilket genererar såväl långsiktiga kundrelationer som löpande intäkter.

Dynamisk graf: Omsättning per geografisk marknad
Dynamisk graf: Omsättning per kundsegment

UTVECKLING UNDER 2017/2018

   

Försäljningen av infrastrukturprodukter till stam- och regionnät i Norden var sammantaget stabil under året. Investeringsviljan är god och den ökade konkurrensen vi märkt av under året gör att vi fokuserar på affärer som ger en god rörelsemarginal. För våra bolag verksamma med nischade produkter inom eldistribution är marknadsbilden varierande men sammantaget relativt stabil. Inom elinstallation och elsäkerhet säljs produkter som är viktiga vid renovering och byggnationer, exempelvis säkringar, kabelgenomföringar, närvaro- och rörelsedetektorer samt professionell belysning. Med ett fortsatt högt tempo i bygg- och installationsbranschen är också efterfrågan hos Energys bolag fortsatt stabil. 

 
Nyckeltal 2017/2018 2016/2017
Nettoomsättning, MSEK 1 846 1 807
EBITA, MSEK 215 225
EBITA-marginal % 11,7 12,5
R/RK, % 59 69
Medelantal medarbetare 583 585
Förvärvad årsomsättning* 40 100
     
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

 

Senast uppdaterad: 2018-07-04 10:07:08 av anna.oxenstierna@oxp.se