banner

Våra affärsområden

Power Solutions

Power Solutions utvecklar, marknadsför och säljer komponenter och systemlösningar för kraftförsörjning samt styrning och kontroll av rörelser eller energiflöden. Exempelvis i batterilösningar och produkter som används i interaktionen mellan människa och maskin. Kunderna finns främst inom specialfordon, energi och elektronikindustri.

VERKSAMHET

Power Solutions fokuserar på att skapa automatiserade systemlösningar. Bolagen arbetar ofta i kundens konstruktionsfas och kan därför vara med och styra och optimera kundens slutprodukt. Merparten av kunderna är således OEM-företag men finns även hos slutanvändare. Affärsområdet har utvecklat många egna starka varumärken, har betydande utvecklingskompetens samt egen nischproduktion.

MARKNAD

Affärsområdet är en av Nordens största oberoende distributörer av batterier och innehar agenturer till ett flertal världsledande varumärken. Bolagen har stor spetskompetens och ledande marknadspositioner i sina respektive nischer. Efterfrågan är beroende av marknadsutvecklingen för specialfordon, energi och elektronikindustri. Snabb teknikutveckling driver efterfrågan på tekniskt kunniga aktörer som kan bidra i produkternas konstruktionsfas.

Dynamisk graf: Net sales, geographic market
Dynamisk graf: Net sales, customer segment

UTVECKLING UNDER 2017/2018

   

Affärsläget fortsatte att variera mellan olika kund- och produktsegment men sammantaget var efterfrågan stabil under året. Affärsområdets största kundsegment, specialfordon, hade en hög efterfrågan och vi ökade försäljningen av våra reglage- och ergonomiprodukter. Marknaden för nya typer av batteriteknologier har haft en positiv utveckling medan efterfrågan på traditionella batterilösningar sjönk. Inom kundsegment som telekom och vindkraft var affärsläget fortsatt svagt medan efterfrågan från elektronikrelaterade kunder ökade.

 
Nyckeltal 2017/2018 2016/2017
Nettoomsättning, MSEK 1 510 1 439
EBITA, MSEK 198 187
EBITA-marginal % 13,1 13,0
R/RK, % 64 72
Medelantal medarbetare 397 305
Förvärvad årsomsättning* 160 60
     
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Den största ökningen i efterfrågan under året kommer från tillverkare av specialfordon inom segment som till exempel gaffeltruckar, gruvmaskiner och skogsmaskiner. I takt med ökade behov av råmaterial samt att logistikhanteringen blir viktigare ökar också behovet av moderna specialfordon. Många av dessa utnyttjar Power Solutions systemlösningar och produkter. 

Senast uppdaterad: 2018-07-06 15:01:58 av emelie.frankendal@oxp.se