kort om addtech

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 700 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Vision, affärsidé och strategier

Vision

Addtechs vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel i Nordeuropa.


Affärsidé

Addtechs affärsidé är att erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till företag inom tillverkande industri och infrastruktur. Vi tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde genom att vara en kompetent samarbetspartner för kunder och tillverkare.


Strategier

- Marknadsledande nischpositioner
- Operativ rörlighet - flexibilitet och aktivt ägande
- Tillväxt genom förvärv

Addtech AB (publ.)

Org.nr: 556302-9726, Box 5112, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Birger Jarlsgatan 43
Tel: +46 8 470 49 00, info@addtech.com

Senast uppdaterad: 2019-05-15 08:26:07 av eva.skoglund@addtech.com