UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

Components

Components nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 32 procent till 894 MSEK (679) och EBITA ökade med 39 procent till 98 MSEK (70). Nettoomsättningen under perioden ökade med 33 procent till 1 840 MSEK (1 386) och EBITA ökade med 50 procent till 205 MSEK (137).

Marknad

Ökad försäljning i kombination med flera genomförda förvärv genererade god vinsttillväxt och fortsatt ökad rörelsemarginal. För våra verksamheter i Sverige och Finland har efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag varit hög. I Danmark var affärsläget stabilt och efterfrågan i Norge fortsatte att öka från en tidigare låg nivå tack vare en bättre efterfrågan från kunder inom olja & gas samt ökade investeringar inom infrastruktur. Marknadsläget var starkt i de kundsegment som är störst för Components, såsom maskintillverkare, elektronik, specialfordon och vindenergi.

 

Energy

Energys nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 21 procent till 571 MSEK (471) och EBITA ökade med 7 procent till 64 MSEK (60). Nettoomsättningen under perioden ökade med 18 procent till 1 106 MSEK (937) och EBITA ökade med 4 procent till 120 MSEK (115).

Marknad

Marknadsläget avseende infrastrukturprodukter till stam- och regionnäten var bra i Norden, men den ökade konkurrensen har medfört effektiviseringsåtgärder i vissa verksamheter under året. Affärsläget för nischade produkter inom elkraftsdistribution var fortsatt stabil. Försäljningen av kablageprodukter till tillverkningsindustrin och produkter inom elinstallation fortsatte att öka.

 

Industrial Process

Industrial Process nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 23 procent till 497 MSEK (402) och EBITA ökade med 28 procent till 50 MSEK (39). Nettoomsättningen under perioden ökade med 23 procent till 995 MSEK (806) och EBITA ökade med 40 procent till 100 MSEK (72).

Marknad

Affärsläget fortsatte vara särskilt gynnsamt inom fartygsmarknaden på grund av ökade krav på mätning och rening av emissioner, vilket genererade mycket god organisk tillväxt även under detta kvartal. Efterfrågan ökade även inom skogs- och processindustrin och det var en stabil efterfrågan inom tillverkningsindustrin, framförallt i kundsegment såsom mekanisk industri och specialfordon.

 

Power Solutions

Power Solutions nettoomsättning ökade i det andra kvartalet med 11 procent till 380 MSEK (343) och EBITA ökade med 21 procent till 56 MSEK (47). Nettoomsättningen under perioden ökade med 7 procent till 799 MSEK (747) och EBITA ökade med 16 procent till 113 MSEK (98).

Marknad

Affärsläget fortsatte att variera mellan olika kund- och produktsegment men sammantaget var efterfrågan stabil under kvartalet. Vi hade fortsatt en mycket stark försäljning av våra reglage- och ergonomiprodukter inom affärsområdets största kundsegment specialfordon. Efterfrågan ökade på vindkraftsmarknaden och marknadsläget var stabilt på elektronikmarknaden såväl inom kundanpassade batterier som strömförsörjning.

Senast uppdaterad: 2018-10-24 19:33:48 av eva.skoglund@addtech.com